Jak pečovat o kameny


Acháty
Achátů existuje nepřeberné množství. Archeologické nálezy dokazují, že svou oblibu si získali již ve
středověkém Římě a Řecku. Achát byl využíván jako talisman, který chránil před morem, živelnými
pohromami a jedy. Acháty měli zajistit dlouhý život, úspěch a dobré přátele.

Červený pruhovaný achát
Červený pruhovaný achát nám pomáhá v nalezení životní cesty. Dodává sílu a odvahu kráčet za vším, co si jen
zamaneme. Odstraňuje negativní postoj a motivuje ke změně a činům. Zvyšuje koncentraci, vnímavost,
analytické myšlení a prý pomáhá v učení. Dodává životní elán, energii a radost do života. Odstraňuje
negativismus a motivuje k činům, kterých se člověk bezdůvodně bojí. Napomáhá údajně odstraňovat strach a
nervozitu z veřejného vystupování. Působí prý proti stresu a únavě.

Zelený pruhovaný achát
Zelený pruhovaný achát symbolizuje element země. Zvyšuje duševní a citovou přizpůsobivost, zlepšuje
schopnost rozhodování a pomáhá při řešení sporů. Napomáhá k nalezení životní cesty a dodává sílu a odvahu.
Chrání nás před negativními vlivy z okolí. Odstraňuje negativní postoje a motivuje k činům, kterých se člověk
bezdůvodně bojí. Stejně pomáhá odstraňovat strach z veřejného vystupování.

Černý pruhovaný achát
Černý achát umí eliminovat negativní energii a to jak z vnějších vlivů, tak uvnitř naší mysli, pokud trpíme
úzkostí. Zároveň nám zvyšuje odolnost a pocit bezpečí a zvyšuje naši sebedůvěru. Kromě této citové roviny je
také dobře znám jako kámen, který dokáže podporovat a rozvíjet prý analytické myšlení, díky kterému
snadno přijdete na skryté možnosti, které jste předtím neviděli. Z tohoto důvodu, a také protože přináší
majiteli prosperitu, je vhodným pomocníkem i v kariérní sféře.

Modrý krajkovaný achát - Chalcedon
Modrý krajkovaný achát náleží elementu vody. Zajišťuje nám klid a přináší štěstí. Odstraňuje pocity starých
křivd, věří se, že zbavuje stresu a zmírňuje hádky v domácnosti nebo rodině. Zajišťuje nám velkou oporu a
napomáhá čerpat z nekonečného zdroje síly.

Modrý pruhovaný achát
Modrý pruhovaný achát je skvělým zdrojem opory a nové síly. Obnovuje jak tělesnou energii, tak duševní klid.
Pomáhá v koncentraci a správném vyjadřování. Je také ideálním kamenem pro ty, kteří jsou často vystaveni
stresovým situacím, které pomáhá prýmírnit a navozovat opět vnitřní stav harmonie. Tento kámen je lehce
přibarvený, takže se nedoporučuje nechávat ho dlouho ve vodě. K očištění ho stačí pouze opláchnout pod
tekoucí vodou.

Fialový pruhovaný achát
Fialový pruhovaný achát dodává sebedůvěru a napomáhá k dosažení duševní a tělesné harmonie. Je to
kámen upřímnosti, který dodává majiteli sílu mluvit pravdu a pravdu také dostávat. Podporuje čestnost a
odvahu a zlepšuje paměť a soustředění. Tento achát není vhodné nabíjet přes noc ve vodě, neboť je trošku
přibarvený. Stačí jej pouze opláchnout pod proudem tekoucí vody a nechat nabít na slunci klasicky jako jiné
acháty.

Jak pečovat o acháty
Acháty čistíme pod proudem vlažné vody, nebo přes noc v misce vody s křišťálem. Poté je nabíjíme libovolně
dlouho na přímém slunci

Akvamarín
Akvamarín je kamenem vody, která s sebou přináší klid, ticho a očistu. Pomáhá v průtoku komunikace a
správnému sebevyjádření. Akvamarín údajně vnímá všechny pocity svého majitele a pomáhá mu sebrat
veškerou odvahu a zodpovědnost k vykonání potřebných činů. Je to partnerský kámen, který nechává
odplynout vztahové konflikty a nastolit opět domovskou pohodu. Používá se také jako talisman na dlouhé
cesty.

Jak pečovat o Akvamarín:
Tento kámen se nenabíjí na přímém slunci, jelikož potom může ztratit svou barvu. Ideálního nabití dosáhnete
tím, že ho položíte přes noc na horský křišťál. Pokud jej ale nemáte, můžete Akvamarín nabít na denním
světle ve stínu.

Amazonit
Amazonit svým vlněním prý podporuje vitalitu a vyrovnává rovnováhu těla a mysli v každodenním životě. Věří
e, že pomáhá tišit nervozitu, stres, výkyvy nálad a tlumí přebytečnou energii. S jeho pomocí se snáze zbavíme
egoismu, lpění na věcech a jiných zátěží. S Amazonitem snáze získáme kontrolu nad svým životem.
Nejúčinnější vliv tohoto kamene pocítíme v srdeční oblasti, kde tiší citové problémy.

Jak pečovat o Amazonit
Amazonit čistíme pod proudem vlažné vody a nabíjíme jej na nepřímém slunci.

Ametyst
Ametyst je kamenem duchovní očisty a meditace. Mocný kámen s ohromnou ochrannou, léčivou a očistnou
silou. Zahání prý nespavost a noční můry. Přináší klid a zahání negativní emoce, obavy a zlobu. Napomáhá
soustředění, dodává rozhodnosti a rozvíjí naši intuici.
Ametyst má vysoké spirituální vibrace. Přitahuje pravou, ryzí, emocionální lásku, posiluje věrnost, tiší strachy
a zvyšuje naděje. Čistí a harmonizuje 5. a 7. čakru.

Jak pečovat o Ametyst
Čistíme ho pod proudem vlažné vody, nebo přes noc v misce společně s křišťálem, poté ho nabíjíme ve stínu,
aby neztratil barvu.

Angelit
Angelit je známý především mezi léčiteli, jelikož pomáhá navozovat kontakt s čistou vesmírnou energií,
podporuje vnímavost a pomáhá prý při léčení. Kromě toho se mu říká kámen soucitu, jelikož dokáže
prohlubovat stav slitování a smíření se s věcmi, které již nemůžeme změnit. Majitele ochraňuje před krutostí
a navozuje stav klidu a míru.

Jak pečovat o Angelit:
Angelit je výjimečný kámen, který dokáže sám sebe očistit. Nabíjet jej můžete tedy jednou za čas tak, že jej
nejprve očistíte pod proudem vlažné vody a poté necháte nabít na křišťálu nebo jej přes noc vložíte zpět do
misky s vodou.

Avanturín
Avanturín rozsévá tichou radost a klid. Jeho zelený třpyt prozáří každý problém, rozloží negativní myšlenky a s
nimi spojené pocity. Navozuje klid, rovnováhu a harmonii. Podporuje prý duševní zdraví a klidný spánek.
Umožňuje pustit veškeré starosti z hlavy a uvolnit se. Pomáhá nám navázat těsné spojení s přírodou a její
oživující energií. V napjatých situacích nám vrací ztracenou naději a poskytuje vnitřní klid.

Jak pečovat o Avanturín
Čistíme ho pár minut pod proudem vlažné vody, nebo přes noc v misce vody společně s křišťálem. Avanturín
nabíjíme libovolně dlouho na přímém slunci.

Býčí oko
Býčí oko je kamenem vitální energie. V centru třetího oka prý posiluje sebedůvěru, paměť a koncentraci.
Přináší motivaci, povzbuzuje a chrání před nebezpečím. Podporuje tok energie v těle a dodává sílu. Věří se, že
přitahuje peníze a bohatství a pomáhá s odbouráním závislostí na druhých lidech. Příznivě působí na čakře
základu.

Jak pečovat o Býčí oko
Býčí oko čistíme pod proudem vlažné vody a nabíjíme ho na přímém slunci libovolně dlouho.

Citrín
Citrín byl od nepaměti ctěn jako kámen slunce. Vnáší do našeho života vnitřní klid, pocit plného zdraví,
svěžesti, bezpečí a hřejivého tepla. Podporuje kreativitu a projasňuje mysl. Pomáhá prý překonat stavy
neklidu, strachu a nespokojenosti. Odbourává údajně únavu, nervozitu, fobie a pomáhá překonávat mentální
blokády. Podporuje naší intuici a tvůrčí vyjádření. Nejcennější a nejúčinnější je citrín průzračných citrónových
a zlatistých barev.

Jak pečovat o Citrín
Citrín čistíme velmi pravidelně pod proudem vlažné vody. Na rozdíl od křišťálu jej nabíjíme na přímém slunci
jen krátkou dobu.

Fluorit
Fluorit je obdařen silnou ochrannou mocí, zejména na duševní úrovni. Pracuje s vědomou myslí, posiluje naše
myšlenky a potlačuje silné emoce. Věří se, že urovnává zoufalství, depresi či vztek. Uvádí do souladu citovou,
tělesnou i duševní rovinu. Posiluje prý analytické schopnosti, dodává řád každodennímu životu, jemně otevírá
dveře do podvědomí a nechává na povrch vyplynout potlačované pocity. Zvyšuje sebedůvěru, zručnost
a duševní koordinaci. Věří se, že pomáhá při učení a zvyšuje koncentraci a účinně funguje proti škodlivým
vlivům počítačů a elektromagnetickému záření.

Jak pečovat o Fluorit
Fluorit je kámen, který dokáže absorbovat negativní energii. Proto je potřeba se starat o jeho pravidelné
čištění alespoň jednou za týden. Čistíme ho několik minut pod proudem tekoucí vlažné vody. Následně kámen
umístíme na slunce, kde se v něm opět nahromadí energie.

Hematit
Hematit je základním kamenem zemité energie. Jeho klidná, ale hutná a důrazná vibrace přináší sílu a vitalitu.
Aktivuje naši vůli, odvahu a rozhodnost k činům. Přináší vnitřní klid, pocit tepla a bezpečí. Přináší vnitřní klid,
pocit tepla a bezpečí. Podle tradice je spolu s růženínem účinným prostředkem proti nespavosti.
Hematit znali již Babyloňané a uctívali ho jako talisman štěstí a úspěchu. Ve starém Egyptě vkládali zemřelým
kamínek hematitu pod hlavu, aby jim tak ulehčili vstup do záhrobí.

Jak pečovat o Hematit
Kámen čistíme krátce pod tekoucí vodou a následně nabíjíme na přímém slunci libovolně dlouho.

Howlity - Magnezity
Howlit, též znám jako magnezit, symbolizuje čistotu, nevinnost, svobodu a volnost. Dle tradice chrání před
falešnými přáteli, intrikami a nepravou láskou.

Bílý howlit
Bílý howlit přináší hluboký klid a uvolnění. Pomáhá přijímat ostatní takové, jací skutečně jsou, bez potřeby je
měnit. Uklidňuje prý city a činní nás odolnějšími vůči stresu, nervozitě a podrážděnosti. Probouzí v nás
bezvýhradnou lásku sami k sobě a otevírá srdeční čakru.

Modrý howlit
Modrý howlit přináší vzpomínky na sny a současné podporuje kreativní myšlení a vyvolává sny nové.
Uklidňuje rozbouřené city a napomáhá údajně potlačit zlost a vztek. Překonává sobectví a posiluje naše
kladné vlastnosti. Umožňující hlubší pohled do nitra našich problémů.
Howlit je kámen, který potřebuje pravidelnou péči. Kámen čistíme pár minut pod vlažnou tekoucí vodou,
která z něj smyje všechny nečistoty a negativní energii.

Jak pečovat o Howlit
Na jeho nabíjení je vhodné využít sílu měsíčního světla. Jelikož je howlit poměrně měkký kámen s velkými
póry, měl by se nosit velmi opatrně. Měli bychom se vyhnout jeho postříkání olejovými parfémy, které
mohou kámen nepříjemně zabarvit. Howlit bychom neměli nosit, pokud jdeme do extrémně slunečného
nebo horkého počasí.

Chryzokol
Chryzokol přináší majiteli vnitřní klid, umí tišit emoce, a to zejména ty negativní jako je například vina.
Pomáhá v rozvážnosti nejen ve stresových situacích. Má očistný vliv, a pokud je nošen na úrovni srdeční
čakry, tedy na hrudníku, podporuje schopnost milovat a být milován. Kromě toho napomáhá najít správného
partnera a prohlubovat již existující vztahy.

Jak pečovat o Chryzokol
Chryzokol stačí nabíjet pouze jednou za měsíc a nejlépe ve spojení s hematitem. Kámen nejprve omyjte pod
vlažnou vodou, poté osušte do sucha a nechte přes noc nabíjet v nádobě s hematitem, popřípadě během dne
na nepřímém slunci.


Jantary


Červený jantar
Červený jantar, znamý také jako rubínový jantar nebo třešňový jantar původem z Pobaltí je fosilizovaná
pryskyřice ze stromů, která je stará až desítky milionů let. V esoterismu se věří, že jantar se pojí s archetypem
velké Matky, a tudíž v sobě ukrývá ženskou sílu, kterou zároveň podporuje. Věří se také, že ochraňuje těhotné
ženy a jejich plod a celý proces těhotenství. Celkově je to silně ochranný kámen, který koresponduje se
sluneční energií, a proto údajně zlepšuje svému nositeli náladu a zároveň také podporuje kreativní múzy.

Medový jantar
Medový jantar nebo také zlatý jantar je vzácný polodrahokam krásně medové barvy, který v sobě ukrývá
pozitivní energii Slunce. Je ideální k navození vnitřní rovnováhy a dobré nálady. Jedná se o silně léčivý kámen,
který je po staletí využíván také při různých rituálech, jelikož má i ochranné účinky. Používá se také k přivolání
správného životního partnera a finanční hojnosti. Je známý tím, že ho maminky ho kupují pro své děti, jelikož
se věří, že zejména v době růstu zoubků, může jantar zmírnit bolest, která je doprovází.

Jaspisy
Jaspis pro svou širokou škálu zemitých barev a dostupnost byl od pradávna používán k výrobě předmětů a
pečetítek. Kromě praktického využití mu byla připisována i magická moc.

Červený jaspis
Červený jaspis je nositelem životadárné energie. Jeho zemitá barva aktivuje naši vytrvalost, odvahu a vůli.
Podporuje skromnost, soucit a posiluje dobrou vůli. Prý zjasňuje mysl, potlačuje deprese, chrání před zlobou
a nenávistí. Učí nesobeckosti a propůjčuje vitalitu. Posiluje dobrou vůli a spojuje s elementární silou Země.
Věří se, že pročišťuje a transformuje fyzické tělo a vytváří tak pocit klidu a bezpečí.

Leopardí jaspis
Leopardí jaspis svým vzhledem připomíná kůži leoparda. Přináší klid, oporu a pomoc ve stresu. Jaspis je
silný ochranný kámen, který pohlcuje negativní energii a dodává odvahu k naplnění všech záměrů. Pomáhá
při řešení konfliktů a přivolává štěstí. Zvyšuje organizační schopnosti, podporuje rychlé uvažování a
představivost. Údajně dokáže prodlužit sexuální rozkoš.

Brekciový jaspis
Brekciový jaspis je kamenem kreativity a fantazie, ale současně i zemitých vlastností. Podporuje tvoření a
napomáhá proměnit ideje ve skutky. Odráží negativitu zpět ke svému původci. Uklidňuje rozbouřené city,
uzemňuje energii a napravuje nepříznivé situace. Prý dodává organismu zejména sílu, energii a aktivuje
životně důležité orgány. Věří se, že pozvedává krásu a půvab, přináší zdraví a sílu a podněcuje základní čakru.

Dalmatin jaspis
Dalmatin jaspis je ochranný kámen, který umí tišit lásky bol. Mírní ukvapenost, neuváženost a učí rozvážnosti
a trpělivosti. Pomáhá nám dokonale poznat sami sebe. Pohlcuje negativní energie, dodává odvahu k naplnění
záměrů a podporuje rychlé uvažování a představivost.

Červený jaspis regalit
Červený jaspis regalit má podobné vlastnosti jako červený jaspis. Tento kámen je silně ochranitelský a aktivně
odráží negativní vlny z vnějších zdrojů, zároveň však prý ochraňuje i od vlastních frustrací a pomáhá člověku
překonávat pesimismus v těžkém období. Odstraňuje blokace a dodává odvahu k činům a prosazování
vlastních názorů a životních plánů. Na emoční úrovni dokáže posilovat naši věrnost, zatímco snižuje
přecitlivělost vůči ostatním. Ukrývá v sobě spoustu zemité energie, kterou může nabít svého majitele, pokud
je v noci položen pod polštářem. Nejlépe jej nabijete jednou měsíčně za úplňku na měsíčním světle.


Tyrkysový jaspis regalit
Tyrkysový jaspis regalit je kamenem, který nás propojuje do duchovního světa. Pokud se používá při meditaci,
prohlubuje spojení s naším duchovním Já a pochopení naší podstaty jako duchovní bytosti. Vynáší na povrch
všechny skryté věci, které skrývá naše duše a navozuje pocit bezpečí a čistých myšlenek, zatímco zahání
pocity strachu. Pomáhá nám také vnímat okolní krásu světa a ve vztahové rovině navozuje harmonii
s ostatními, zejména při práci.


Obrázkový jaspis
Obrázkový jaspis odhaluje potlačené pocity a vynáší na povrch staré křivdy, které pomáhá zpracovat do
životního poučení. Tento kámen je přiřazen Saturnu, který je mocným vládcem času a snadno pohltí to staré,
aby mohl do života přinést nové začátky. Mimo to přináší klid a lásku a potlačuje falešné touhy. Pomáhá také
při organizování a rychlém rozhodování i ve složitějších záležitostech.


Šedý jaspis
Šedý jaspis je ochranitelský kámen, který navozuje pocit spojení. Připomíná nám, že je nutné si pomáhat a
budovat vztahy. Kromě toho je skvělým pomocníkem při práci, kde je nutná zvýšená koncentrace. Pokud jej
položíme na pracovní stůl, pomůže nám prý se rychle rozhodovat a soustředit se pouze na to, co je skutečně
důležité. Také se večer pokládá pod polštář, jelikož pomáhá uchovat v hlavě sny.


Jak pečovat o Jaspis
Jaspis čistíme pod proudem vlažné vody, nebo ho necháme přes noc v misce s vodou a křišťálem. Poté ho
vystavíme na přímé slunce a necháme ho nabít. Ideální možností je však nechat jaspis spočívat na několik dní
v panenské půdě.


Karneol
Karneol svými teplými tóny nás propojuje s krásou a tvořivou energii Země. Pomáhá při nedostatku motivace
a podporuje vitalitu a tvůrčí schopnosti. Tlumí údajně hněv, zlobu, vztek, ale i lenost a nečinnost. Dodává
sebedůvěru, chrání myšlenky, a dodává chuť do života. Používá se jako psychická podpora při léčbě těžkých
nemocí. Posiluje koncentraci a oživuje naši kreativitu potřebnou k tvořivým projevům.


Jak pečovat o Karneol
Čistíme pod proudem vlažné vody nebo přes noc v misce vody společně s křišťálem. Poté ho často nabíjíme
na přímém slunci a co možná nejdéle.


Korál červený
Korál červený je silným ochranným kamenem a byl považován za dar od bohů. Chrání nás prý před projevy
násilí, otravou či lupiči. Pomáhá údajně udržet soustředění a vyhání nervozitu, strach a paniku. Dodává
rozum, odvahu a moudrost. Přináší klidný spánek a zahání noční můry. Věří se, že je-li věnován dítěti jako dar,
zajistí mu ochranu a zdraví. Přitahuje lásku a štěstí.


Bílý korál
Bílý korál je kamenem nejen intuice a představivosti, ale i logických úvah. Jeho léčebná síla pomáhá člověku
poznat sebe sama, a tak dosáhnout cílů, které byly stanoveny i dávno v minulosti. Bílý korál má prý především
pozitivní vliv na lidskou psychiku, jelikož ochraňuje před negativními myšlenkami, stresem a pomáhá
v člověku budovat vnitřní klid.


Jak pečovat o korál
Červený korál čistíme ve slabém roztoku vody a mořské soli. Nabíjíme ho na nepřímém slunci.


Křišťál
Křišťál je čirá odrůda křemene. Universální krystal, jenž energii uvolňuje, zesiluje, reguluje a uvádí ji v
absolutní harmonii. Povzbuzuje prý psychiku a samostatnost. Křišťál nás ochraňuje před vším zlým a
negativním. Pomáhá sebezdokonalení a učí nás vidět se takoví, jací skutečně jsme. Harmonizuje, čistí a chrání
auru. Zajišťuje údajně klidný spánek a zvyšuje naši duchovní sílu.


Jak pečovat o křišťál
Čistíme pod proudem tekoucí vody nebo v misce s vodou. Nabíjíme na přímém slunci.


Lapis lazuli
Lapis lazuli je kamenem lásky, přátelství a moudrosti. Je vhodný pro meditace, protože přináší hluboký vnitřní
klid a mír. Působí proti depresi a rychle odstraňuje stres. Dodává odvahu, zvyšuje psychické vědomí. Přináší
soucit, poctivost a čestnost. Udržuje v rovnováze 5. čakru a 6. otevírá. Odstraňuje potíže s komunikací, učí
naslouchání druhým, odhaluje vnitřní pravdu a umožňuje sebevyjádření bez lpění na kompromisech.
Podporuje kreativitu, zesiluje myšlenky a vnáší do nich jasný pohled. Upevňuje vztahy, odstraňuje krutost a
strádání.


Jak pečovat o Lapis lazuli
Tento povznášející duchovní kámen čistíme při svitu noční oblohy v misce s vodou a křišťálem. Poté ho krátce
nabijeme na přímém slunci.
Láva
Láva je silným ochranným kamenem. Pomáhá odrážet fyzické i psychické útoky a navrací je zpět k jejich
původci. Lávový kámen rozvíjí fantazii, aktivuje logické myšlení a dodává nám sebedůvěru. Do našeho života
vnáší harmonii, rovnováhu, ale i cílevědomost. Dává nám životadárnou a neutuchající sílu matky Země.


Jak pečovat o lávu
Lávový kámen není třeba nijak extrémně čistit ani nabíjet. Vzhledem k jeho povaze je jasné, že to až tak
nepotřebuje, protože si s lidskými problémy poradí velmi dobře sám. Pokud však cítíme, že je to třeba, pak jej
stačí omýt pod proudem vlažné vody, a nechejte jej libovolně dlouho nabíjet na slunci.


Malachit
Malachit je typický ženský kámen. Symbolizuje ženskou smyslnost, svůdnost, spanilost, rozmanitost a
zvědavost. Pomáhá při partnerských neshodách a problémech. Podporuje klid, emocionální vyrovnanost a
dodává energii. Probouzí harmonii a mír v duši. Podporuje kreativitu a přizpůsobivost, harmonizuje
rozumovou a citovou stránku a odbourává ostych. Odebírá z těla negativní energii, odbourává naše blokády a
bez omezení přispívá k hojivým procesům v celém organismu. V centru srdce neutralizuje emotivní problémy.


Jak pečovat o Malachit
Malachit je velmi citlivý na pot a kosmetiku. Kámen čistíme několik minut pod proudem vlažné vody, poté ho
vysušíme a dáme nabíjet na denní světlo.


Obsidiány
Obsidián byl v paleolitu a neolitu velmi oblíbený pro svou snadnou opracovatelnost, tvrdost a ostrý lom. U
indiánských kmenů se stal důležitým kultovním předmětem pro svoji moc prohloubit schopnosti a zrakovou
bystrost.


Mahagonový obsidián
Mahagonový obsidián je projektivní kámen. Zavádí nás do nejhlubšího nitra a vynáší na povrch pravdu. Chrání
před zlem a veškerou negativitou. Dodává sebevědomí a pomáhá při zkouškách a důležitých rozhodnutích.
Dodává víru ve vlastní síly a schopnosti. Pomáhá oprostit se od vnějších vlivů, prolomit naše blokády a
aktivuje logické myšlení. Pro své silné účinky by měl být nošen s regulujícím křišťálem.


Vločkový obsidián
Vločkový obsidián je silný ochranný kámen. Zavádí nás do nejhlubšího nitra a vynáší na povrch pravdu. Chrání
před zlem a veškerou negativitou. Dává nám sebedůvěru a sílu odolávat pohodám a nepřízním života.
Pomáhá ve slabých chvilkách získat opět pevnou půdu pod nohama.


Onyx
Onyx je tajemný černý kámen dodávající sílu. Brání a ochraňuje před negativní energií. Chrání náš život a
pomáhá nám v těžkých obdobích. Přináší ráznost, vytrvalost a dovoluje nám stát se pány svého osudu.
Zvyšuje sebedůvěru, sebekontrolu a léčí stará traumata.


Bílý onyx
Bílý onyx, podobně jako jeho černá verze, je kamenem sebekontroly a sebeúcty. Údajně v sobě drží všechna
tajemství, a pomáhá tak znovu prožít stará traumata a vyčistit je. Bílý onyx kromě toho pomáhá dosáhnout
silné intuice, soustředění, podporuje paměť a zvyšuje mentální odolnost svého majitele. Tento kámen nejlépe
nabijete podobně jako černý onyx, oproti slunečnímu svitu se však nejlépe nabije na měsíčním světle přes noc
v misce společně s křišťálem.


Jak pečovat o Onyx
Onyx čistíme pod proudem vlažné vody, nebo přes noc v misce vody společně s křišťálem. Kámen nabíjíme na
přímém slunci často a co možná nejdéle.
Opál
Opál patří svými zemitými vlastnostmi do základní čakry. Zde zastává funkci prostředníka mezi naším tělem a
Zemí. Díky tomuto spojení nám umožňuje čerpat životní energii a zesilovat všechny naše vlastnosti. V
„nečistých“ rukou může působit negativně. Podporuje intuici a celé tělo harmonizuje.


Bílý opál
je speciální kámen, který v sobě nese silnou léčivou energii. Harmonizuje naše čakry a dodává nám pocit
bezpečí. Zároveň podobně jako křišťál působí jako zesilovač našich myšlenek a pocitů. Používá se také při
práci s vyšším Já, pokud chceme nahlédnout do naší skutečné podstaty a nadále s ní pracovat a nebo pokud
se rozhodneme spojit se s vyšší frekvenční sférou. Blahodárně působí na naše zdraví a ukazuje nám nové
cesty, které nás povedou k nastolení lepších zvyků. Učí nás také být flexibilní a brát život takový, jaký je.


Jak pečovat o Opál
Svému nositeli může vracet zpět načerpanou negativní energii, proto je nutné ho často čistit v misce s vodou.
Nabíjí se v noci za svitu měsíce.


Pyrit
Pyrit symbolizuje moudrost a intelekt. Napomáhá zastavit roztěkanou mysl a dojít k očekávanému poznání.
Podporuje pozornost k nám samým a promítá do vědomí naše stinné i čisté stránky charakteru. Zvyšuje
sebevědomí a přináší úlevu od zklamání a úzkosti. Podněcuje hledání a poznání svého vyššího Já. Zlepšuje
paměť a napomáhá odbourat pocity smutku, zoufalství, depresí a melancholie.


Jak pečovat o Pyrit
Pyrit je citlivý na pot a kosmetiku, proto bychom jej měli nosit spíše v chladných měsících, kdy se tolik
nepotíme. Kámen bychom neměli namáčet, proto jej čistíme pouze představou. Nabíjíme ho položením na
křišťál nebo jen krátce na nepřímém slunci.


Rodonit
Rodonit je kamenem štěstí, radosti a lásky. Harmonizuje a stmeluje protiklady. Učí nás toleranci, trpělivosti,
pozornému naslouchání a pomáhá při řešení konfliktů. Podporuje sebedůvěru a pobízí nás k přiznání si
vlastních chyb. Působí proti strachu, stresu a neklidu. Posiluje vitalitu a aktivitu našeho organismu. Jeho
klidná vibrace má usměrňující a vyrovnávací vliv na naše srdce a mysl.


Jak pečovat o Rodonit
Rodonit důkladně čistíme vlažnou vodou a nabíjíme jej na nepřímém slunci.


Růženín
Růženín je kamenem lásky a srdce. Pomáhá projevovat city, dodává lásku a krásu. Podněcuje něžnost,
mírnost, přátelskost, nesobeckost, citlivost a vnímavost vůči ostatním i sobě samému. Podporuje fantazii,
trpělivost, inspiraci a tvořivost. Dává sílu k odpuštění a učí nás sebeúctě a sebelásce. Příznivě působí při
úzkostech a neurotických potížích, odstraňuje apatii, strach, zlost, nelibost a pocity viny. Dodává energii a
doporučuje se při rekonvalescenci.


Jak pečovat o Růženín
Růženín třeba čistit a dobíjet každých 14 dní. Jeho očistu je vhodné provést pod proudem vlažné vody, kdy
krystal pod vodou podržíme několik minut. Růženín se v žádném případě nenabíjí na slunci, protože by mohl
velmi snadno vyblednout. Dobíjíme ho při měsíčním světle nebo položením na nabitý ametyst nebo krystal.


Sodalit
Sodalit je kamenem inspirace a koncentrace. Spojuje naši logiku s intuicí, prohlubuje meditaci a porozumění
aktuálním stavům našeho života. Potlačuje duševní zmatek, umožňuje přijímat nové informace, dodává
sebevědomí a rozvíjí a zklidňuje mysl. Mezi modrými kameny má nejintenzivnější vibrace. Dodává odvahu,
prohlubuje koncentraci a představivost a chrání před konflikty. Při týmové práci přináší harmonii, solidaritu a
vědomí společného cíle. Odhaluje příčiny obav, fobií, pocitů viny a svazujícího jednání.


Jak pečovat o Sodalit
Sodalit čistíme pod proudem vlažné vody, poté ho položíme na křišťál a nabíjíme cca 1 hodinu na přímém
slunci.
Tygří oko
Tygří oko je ochranný kámen. Varuje před samolibostí a napomáhá jednat na základě rozumu, místo citů.
Chrání před všemi formami nebezpečí. Pomáhá při zkouškách a důležitých rozhodnutích. Podporuje tok
energie v těle a dodává sílu, přitahuje peníze a bohatství. Přes spojení mezi sluneční a zemskou energií
pomáhá uzemnit lidi, kteří ztratili spojení s realitou. Zároveň podporuje duchovní růst zemsky orientovaných
lidí. Pomáhá s odbouráním závislostí na druhých lidech, uznáním vlastní hodnoty a potlačuje deprese.


Tygří oko magenta
Tygří oko v barvě magenta nás chrání před nebezpečím a to jak z vnějších vlivů, tak vnitřních. Pomáhá
překonávat závislosti, zejména na druhých lidech a ochraňuje nás před depresemi. Jelikož tento kámen patří
pod ohnivý živel, dodává nám jiskru do života a duchovní sílu. Pomáhá nám přemýšlet sami o sobě, a zjišťovat
tak vlastní identitu a životní hodnoty a spojit se se svým vyšším Já. Tento kámen je lehce přibarvený, takže ho
nedoporučujeme dávat na delší dobu do vody. Stačí jej omýt pod proudem tekoucí vody a poté nabít jako
klasické tygří oko.


Jak pečovat o Tygří oko
Tygří oko čistíme pod proudem vlažné vody a nabíjíme ho na přímém slunci tak dlouho, dokud z něj opět
neucítíme jeho sílu.


Tyrkenit
Tyrkenit je považován za kámen štěstí. Jeho barva vybízí naši duši k čistotě citu, mysli a jednání. Rozptyluje
negativní vjemy a pocity. Chrání před neštěstím a nehodami. Dává nám moudrost nebe, vod a země, čímž
pomáhá naše ideje a intuitivní vjemy převést do praktického života.
Tyrkenit kolem nás vytváří silné vibrační pole, které nás chrání před zlými silami z duchovního světa, jež se
nás pokoušejí ohrožovat.


Jak pečovat o Tyrkenit
Tyrkenit je choulostivý na prudké změny teplot, pot, oleje a kosmetiku. Pokud možno, čistíme ho pod
proudem vlažné vody pokaždé, kdy to jen lze. Jednou za čas se doporučuje kámen nechat odpočinout. A to
uložením do panenské půdy, kde po několika dnech získá zpět svou ztracenou sílu. Na přímém slunci tyrkenit
nabíjíme pouze tehdy, když ztrácí svou svěží barvu.
Unakit
Unakit je kamenem vizí a věštění. Uvádí do rovnováhy city a uzemňuje. Je vhodný k meditacím. Ukazuje nám,
kdy je třeba udělat kompromis a napomáhá objasnit příčiny zablokování. Odstraňuje překážky bránící
duchovnímu růstu. Vnáší do okolí uklidňující, příjemnou energii a ruší škodlivé elektromagnetické záření.


Jak pečovat o Unakit
Unakit čistíme několik minut pod proudem vlažné vody a nabíjíme na přímém slunci.
Živce
Živec, často označován jako sluneční kámen, je velmi lehký uměle vyrobený kámen.
Modrý živec
Modrý živec přináší štěstí, moudrost, učí nás komunikaci a dosáhnout až ke hvězdám. Připomíná nám, že i v
největší tmě vždy existuje světlo. Napojuje nás na božský zdroj. Přináší klid a je vhodný pro meditace.
Ochraňuje duševní a empatickou citlivost. Je také účinný při předávání léčivé energie ze srdce, krku a třetího
oka.
Tento fascinující kámen připomínající noční oblohu posetou třpytivými hvězdami obsahuje částečky kobaltu a
manganu.


Zlatý živec
Zlatý živec je kamenem vedení. Navozuje šťastné myšlenky a pomáhá nám uzemnit se. Snižuje stres a zahání
deprese, strachy a fobie. Přináší štěstí, hojnost a přeměňuje negativní energie na pozitivní. Pozvedá a
obnovuje naši vlastní sílu, vůli a životní energii.
Obsahuje drobné částečky mědi, které v něm vytváří výrazné záblesky. Má silnou energii, která je jako zářící
slunce. Dodává optimismus a sílu.


Jak pečovat o živce
Živec čistíme pod proudem vlažné vody a poté nabíjíme při denním světle.
Apatit
je, jak jeho název může napovídat, skvělým kamenem na tlumení apatie. Tento minerál se hodí především
pro ty, kteří potřebují dobít energii a podpořit sebevědomí a autenticitu svého projevu při jednání s ostatními
lidmi. Má v sobě tlumící účinky, takže se má za to, že je ideálním pomocníkem pro hyperaktivní děti, které
může podvědomě uklidňovat.


Beryl
je léčivý minerál, který má spoustu pozitivních účinků. Funguje jako ochranný kámen, který zároveň dodává
čerstvou energii a pomáhá nám zvládat každodenní stres. Tento minerál má skvělou schopnost nahlédnout
pod povrch věcí a naučit se vyselektovat v životě ty nejdůležitější priority. Díky tomu se používá také jako
rádce na cestě za štěstím, protože nás dokáže vést a zároveň se soustředit na to, co je skutečně podstatné.
Pokud ho položíte na pracovní stůl, může vám pomoct k rychlým rozhodnutím a perfektní koncentraci.


Bronzit
je ideálním kamenem pro ty, kteří v sobě potřebují najít odvahu a stabilitu. Dokáže podpořit při rychlém
rozhodování a díky svému zemitému charakteru přináší svému nositeli vnitřní klid a mír. Zároveň pomáhá
vidět věci takové jaké jsou a snadněji je přijmout. Říká se také, že probouzí laskavost a ochotu pomáhat.


Dumortierit
patří k elementu vody a tudíž dokáže tišit naše emoce. Vládne mu mocný a mystický Neptun, který pomáhá
uvolňovat stará traumata a jiné vnitřní blokace. Učí člověka brát život takový, jaký je a vidět krásu v
jakémkoliv okamžiku. Pomáhá se závislostmi na stimulujících látkách jako je tabák nebo alkohol a dodává
naději na lepší zítřky. Harmonizuje krční čakru.


Smaragd
e drahokam pocházející z kamene beryl. Jedná se o velmi vzácný kámen pověstný svou krásnou zelenou
barvou, který má kromě svého luxusního vzhledu také velmi silné esoterické účinky. Je to kámen lásky a
hojnosti. Otevírá srdeční čakru, harmonizuje partnerské vztahy a přitahuje štěstí. Připisují se mu silné magické
účinky a symbolizuje moudrost. Věří se také, že jeho majitel si zachová mladistvý vzhled i ducha.


Čaroit
je nejen díky své barvě spojený s nejvyšší korunní čakrou, kterou dokáže zharmonizovat. Navozuje tedy pocit
vnitřního klidu a míru a moudrosti. Ukrývá v sobě léčivou sílu a je účinný i proti strachu. Pomáhá nám
vyrovnat se se stavy úzkosti a deprese a překonávat životní změny, díky tomu je ideálním ochranným
kamenem k transformaci. Údajně díky němu dokážeme nahlédnout do svých minulých životů a pochopit svou
podstatu.


Chryzokol
dokáže očarovat svou krásně tyrkysovou barvou. Je to kámen pod vládou smyslné Venuše, a proto přitahuje
lásku a učí nás nebát se milovat. Harmonizuje naše vnitřní pocity a dodává nám klid a mír na duši. Díky tomu
má také skvělé léčivé účinky na našeho ducha. Tento kámen je ideální pro ty, kteří se neumí zastavit, protože
nás dokáže uklidnit a ukázat, na čem skutečně záleží. Zároveň však dokáže prohloubit rozvážnost a zlepšuje
naši koncentraci a komunikaci s okolním světem.


Jadeit
je minerální kámen určený především k duchovní očistě. Je ideální nejen na uklidnění, ale také k harmonizaci
všech čaker. Říká se, že je ideální pro ty, kteří chtějí v životě něčeho dosáhnout. Přitahuje finanční hojnost a
pomáhá nám v kariérním životě. Učí nás k rychlé rozhodnosti a nahlédnutí do našeho nitra, abychom
pochopili naše skutečné sny. Je vhodný pro všechny, kteří si nevěří, jelikož dodává sebedůvěru a pohlcuje
naše vlastní negativní myšlenky.


Kunzit
v růžové barvě pozitivní působí na sféru našeho milostného života, ale také na vztahy celkově. Chrání nás
před negativními vlivy z okolí a navozuje pocit bezpečí a důvěry. Svému majiteli pomáhá vyjádřit své pocity
beze strachu a dát najevo své myšlenky tak, aby byl co nejlépe pochopen. V minulosti se používal jako
talisman při porodu, jelikož měl chránit matku i dítě. Blahodárně působí i proti strachu a nervozitě.


Kyanit
se používá nejčastěji na podporu detoxikace organismu a to jak z fyzické, tak psychické stránky. Věří se také,
že pomáhá při procesu hubnutí. Díky své modré barvě se váže ke krční čakře a tím se z něj stává skvělý
talisman pro řečníky, jelikož napomáhá zlepšit naši komunikaci a mluvený projev. Dokáže také prohloubit naši
inutici, logické myšlení, a tím pádem pomáhá k dosažení rychlejšího řešení. Je také skvělým pomocníkem při
meditaci.


Labradonit
je kámen s ojedinělým vzhledem, jelikož v sobě dokáže lámat světlo a tím kolem sebe vysílá duhovou záři,
zejména však odstíny modré. Zajímavostí je, že první labradonit objevil Čech v roce 1770. Používá se na
prohloubení meditace a uklidnění myšlenek. Pomáhá nám nechat staré věci za sebou a vykročit dopředu bez
starých traumat, ale také bez jakýhkoliv očekávání. Je to tedy kámen podporující vnitřní klid a navozující stav
sounáležení s okolním světem.


Larimar
je velmi ojedinělý kámen, ke kterému se váže spousta legend. Říká se, že je propojený s bájnou Atlantidou a
ukrývá v sobě sílu delfínů. To je připisováno faktu, že larimar se těží pouze v jediné lokaci na světě, a to v
Dominikánské republice, která má být údajně pozůstatkem výše zmíněné civilizace. Díky tomu je larimar
velmi vzácný. Jelikož se věří, že delfíni jsou andělé moře, i larimar má schopnosti propojit nás s říší andělů. Je
to silně léčivý a ochranný kámen, který nás chrání před stresem a únavou.


Měsíční kámen
nám napomáhá prohlubovat naši inutici. Jelikož je zasvěcený síle Měsíce, ukazuje nám skryté motivy a
hlubokou pravdu. Zároveň podporuje naši emoční stabilitu a dokáže harmonizovat výkyvy nálad. Je to kámen
spojený s ženstvím a od pradávna v sobě nese silné magické účinky. Používá se tak při různých rituálech, kdy
se chce jeho majitel propojit s duchovním světem. Věří se, že dokáže navodit klidný spánek a majiteli dodává
mladistvý vzhled.


Morganit
je kamenem lásky. Tento růžový kámen se váže k srdeční čakře, kterou otevírá a pomáhá nám navozovat
harmonické vztahy nejen s okolím, ale také se sebou. Jedná se o odrůdu minerálu beryl, který je velmi
vzácným polodrahokamem rostoucím na Madagaskaru. Věří se, že morganit je skvělým minerálem pro
zamilované, protože prohlubuje jejich intimní pouto.


Nefrit
je velmi odolný kámen, který se v minulosti se často používal při náboženských obřadech. Tlumí pocity
úzkosti, stres a smutek. Dokáže nám pomoci v době, kdy jsme nerozhodní, protože prohlubuje pocit
soustředěnosti a dodává nám odvahu k rázným životním krokům. Byl hojně využíván už v době Sumérie a
často se používal také ve staré Číně, kde měl obrovskou hodnotu a říkalo se mu “královský drahokam”. Má
ochranné i léčivé účinky a prohlubuje naši intuici.


Olivín
kterému se také říká peridot, je tvrdý kámen, který se často používá ve světě šperkařství i díky své krásně
světle zelené barvě. Olivínu vládne ženská síla Venuše, a proto otevírá srdeční čakru a navozuje pocity
hluboké lásky, včetně sebelásky. Používá se také jako ochranný minerál, protože odráží negativní energii.
Tlumí pocity žárlivosti a sebelítosti a harmonizuje vztahy s okolím. Hojně se používal už v době starého Egypta
na zdobení šperků, ale také jako amulet pro štěstí.


Pietersit
v sobě nosí element ohně. Díky tomu tento kámen dokáže navozovat pozitivní pocity, vášeň a chuť do práce.
Probouzí v nás chuť něco dokázat, ale zároveň tuto ohnivou energii dokáže vybalancovat tak, aby nedošlo k
syndromu vyhoření. Majitel tohoto kamene si tak dokáže vypracovat dlouhodobou strategii. Ukazuje nám
nové možnosti a odbourává pocity strachu a nerozhodnosti. Díky tomu je tento kámen ideální pro ty, kteří se
chtějí zaměřit na nalezení smyslu života.


Granát
je velmi známý kámen, který je obdivován nejen za svou barvu, ale také díky svým vlastnostem. Používá se už
po stalen’tí jako ochranný amulet, který nás dokáže varovat před blížícím se nebezpečím. Harmonizuje
kořenovou čakru, a tím nám dodává pocit klidu a míru, a učí nás pracovat s vlastní sexualitou a naší ryzí
podstatou. Také nám pomáhá překonávat strach z různých tabu a sdělování vnitřní pravdy. Mimo jiné je
ideální pro ty, kteří postrádají sebevědomí, protože nám dává pocit nepřemožitelnosti.


Rodochrozit
nám pomáhá překonat pocity sebelítosti a najít v sobě ryzí sebelásku. Tento minerál ve vrstvách odstínů
růžové barvy prohlubuje naši lásku a tlumí některé emoční projevy. Říká se mu “kámen matek”, jelikož
rezonuje s čistou láskou a je vhodný při práci s naším skrytým Já, jelikož umí ukázat naše vnitřní obavy a
pravdy a po jejich vyplavání na povrch nás učí s nimi pracovat a harmonizovat tyto aspekty naší psyché. Nosí v
sobě sílu Pluta, který pootevírá dveře do našeho podvědomí. Pomáhá při odbourávání starých traumat a
nepochopených strachů.


Rubín
je tím správným minerálem pro ty, kteří potřebují dodat motivaci a chuť do života. Probouzí v nás sílu
maskulinního Marse, který se nebojí jít si za svým. Používá se také na dodání odvahy, sebevědomí a k
prohloubení sexuálního požitku. Je to kámen vhodný pro vůdce, jelikož pomáhá rychle se rozhodnout a nebát
se jít si za svým. Zároveň harmonizuje kořenovou čakru, takže tlumí pocity hněvu a zahání negativní
myšlenky.


Safír
je v esoterickém světě znám jako jeden z nejsilnějších kamenů pod vládou mocného Saturnu. V Indii se jedná
o jeden z nejposvátnějších kamenů. Používal se jako kámen vhodný k věštění a navozování vyššího stavu
vědomí. Otevírá krční čakru a třetí oko a svému majiteli pomáhá dosáhnout všeho, co si skutečně přeje.
Pokud se vloží v noci pod polšťář, říká se, že nám přináší věštěcké sny. Používá se také na prohloubení
meditace a uvolnění vnitřního napětí. Je vhodný v jakékoliv životní sféře, od sebepoznávání, po kariérní růst.


Sluneční kámen
pocházející z oblasti Madagaskaru bude vhodným minerálem na prohloubení vnitřní pohody, klidu a míru.
Díky silnému propojení se Sluncem, je tento kámen určen pro ty, kteří potřebují navodit dobrou náladu,
posílit energii a prohloubit odvahu. Ukrývá v sobě silnou maskulinní energii, takže nám pomáhá jít si za svými
sny za každou cenu. Balancuje náš vnitřní žár tak, abychom neměli syndrom vyhoření, a proto je ideálním
společníkem k potlačování každodenního stresu. Dodává nám životní vitalitu a chuť do práce.


Tanzanit
má silný uklidňující účinek na naši psychickou stránku. Je vhodný především pro ty, kteří právě procházejí
komplikovaným životním obdobím a pociťují stavy úzkosti nebo deprese, jelikož nevěří v lepší zítřky. Tento
minerál se používá nejen jako ochrana, ale také má léčivé účinky, právě díky tomu, že dokáže potlačit velkou
míru stresu. Tento polodrahokam se hojně využíval africkými domorodci, ale jeho slávu mu přinesla známá
herečka Elizabeth Taylor pověstná pro svou lásku k drahým kamenům, jelikož si z něj nechala vyrobit
náhrdelník.


Turmalín
v sobě ukrývá pomalou zemitou energii, díky které nám navozuje pocit vnitřního klidu a je ideální pro ty, kteří
potřebují odstranit staré bloky a začít si věřit. Odbourává negativní pocity, a to nejen naše vlastní, ale také
odvrací negativitu, která je na nás namířená od dalších osob. Podporuje kreativního ducha a pomáhá nám
soustředit se převážně na sebe. Jelikož v sobě ukrývá i element vody, je vhodný při práci s vlastními pocity,
zejména pokud se nám často střídá nálada. Uklidňuje tok našich myšlenek, abychom se mohli soustředit a
správně se vyjádřit.


Tyrkys
je oblíbený kámen díky své zářivé tyrkysové barvě, ale také pro své metafyzické schopnosti. Jedná se o
ochranný kámen, který si lidé nosí s sebou na cesty. Otevírá srdeční čakru, takže je vhodný nejen k
prohloubení milostných vztahů, ale také k podpoře životní hojnosti a zdraví. Má schopnost dodat nám energii
a neutralizovat negativní vlivy z okolí. Používá se při léčení a detoxikaci našeho systému, a také k dodání
vnitřní odvahy. Díky své unikátní barvě jej používali už staří Aztékové k dekoraci různých předmětů, od
obřadních pomůcek, po šperky.